Snøbyger og kraftig vind gir snøskredfare 3 (betydelig) i de nordligste varslingsregionene. Med gjeldende værprognoser og snødekke, ventes det at det ikke kommer opp i skredfare 4 (stor) i noen deler av landet.

Faregrad 3

På snøskredvarslingen varsom.no er det faregrad 3 i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Tromsø. Også i Øst-Finnmark mener snøskredvarslingen at det er faregrad 3.

– Ved faregrad 3 er det ikke uvanlig at det går noen naturlig utløste skred, og for skiløpere og scooterførere er det mulig å løse ut skred. Det er altså god grunn til å holde seg unna bratt terreng så lenge uværet pågår, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Solveig Kosberg.

Trollheimen

På Vestlandet ligger skredfaren også på faregrad 3 på grunn av mye nedbør. I høyden kommer nedbøren som snø utover helgen og det vil legge seg opp ustabile nysnøflak i leområder.

Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane er stedene med betydelig snøskredfare, sammen med Indre Sogn, Voss og Hardanger.

– Det blir neppe veldig fristende turvær særlig første del av helgen, men skulle noen bli fristet til å gå tur i høyden, bør de være svært forsiktig med å bevege seg inn i skredterreng, sier Kosberg.

I resten av landet er det mindre snø og lavere faregrad.