- Sammenlignet med Sola, som har et stort problem, er ikke antall «birdstrikes» på Trondheim lufthavn Værnes høyt, sier lufthavnsjef Lasse Bardal ved Værnes.

«Birdstrikes» er uttrykket som brukes når fugler kolliderer med et fly, og på Værnes er det tatt grep i luftkrigen mellom fugl og fly.

Kan bli dyrt

På Stavanger lufthavn Sola hadde de 709 kollisjoner mellom fly og fugler i 2014. Samme år hadde Værnes kun 12 sammenstøt.

Grunnen, ifølge Bardal, er avansert teknologi for å skremme fuglene.

- Tårnet får varsel om fugleflokker via en radar. Vi bruker også laser og skremselsskudd for å skremme de vekk fra flyplassen, sier han.

Og det kan lønne seg, for et sammenstøt kan fort koste millioner av kroner.

- I verste fall må flymotoren byttes ut, og det koster mange millioner kroner, sier Thomas Wintervold, driftsleder for operative tjenester ved Trondheim lufthavn Værnes.

Gåsetrekk

Wintervold, som har hovedansvar for fuglekontrollen, forteller at det hittil i år er registrert fire sammenstøt mellom fly og fugl. Ingen av disse har skapt store ødeleggelser på flyene.

- De siste årene har vi hatt mellom 10 og 15 registrerte «birdstrikes» per år, sier Wintervold

På landsbasis er det flest «birdstrikes» i løpet av sommermånedene. På Værnes er de spesielt opptatt av vår og høst, da det er gåsetrekk i nærheten av flyplassen. Gåsekollisjoner forekommer svært sjelden, fordi gåsa gjerne flyr i flokk, noe som er lettere å oppdage på radaren.

Skremmekanoner

- Med iherdig innsats har vi hittil i år unngått all sammenstøt med gås, sier Wintervold.

Den mest alvorlige kollisjonen de siste årene var i 2014, da en uheldig svane gjorde stor skade på et fly.

- Vi prøver å skremme fuglene fra å oppholde seg på flyplassområdet så de ikke får ro til hekking. Men fuglene vender seg fort til skremmekanoner, så det er viktig å variere skremselsmetoder, sier Wintervold.