Sørtrønder dømt til fengsel for trusler mot politiker

foto