23 mister jobben: - Det ble veldig følelsesladet, og det ble en del tårer