Får daglig e-poster fra folk som sliter med Helseplattformen – skeptisk til valg av system

foto