Hva skal til for at Sigrid (24) skal bli i Åfjord?