Trener på elektronisk krigføring - kan forstyrre navigasjon i bil og mobiltelefoner

foto