Da asylbølgen nådde Norge i fjor høst, brøt politiets registreringsarbeid sammen. 13 000 asylsøkere ble ikke registrert før de ble sendt til mottak, skriver Dagens Næringsliv.

Det kommer fram i en internevaluering av Utlendingsdirektoratet (UDI), som UDI selv har bestilt.

– Dette er en selvkritisk og ærlig rapport. Hensikten er å lære slik at vi står bedre rustet om en tilsvarende situasjon oppstår, sier UDI-direktør Frode Forfang til Dagens Næringsliv.

Nært sammenbrudd

Rapporten beskriver et nær totalt sammenbrudd i Politiets utlendingsenhets (PU) registrering av asylsøkere.

– UDI forutså ikke at politiet skulle få så store problemer med registrering av nyankomne asylsøkere, og at problemene skulle få så store konsekvenser for UDI, heter det.

– At UDI hadde utilstrekkelige opplysninger om nær 13 000 asylsøkere i akuttinnkvarteringer innebar en risiko, heter det i rapporten.

– Det øker risikoen for at politiet ikke tidlig nok fanger opp personer som en bør ha kontroll over. Det kan være alle mulige sikkerhetsspørsmål, sier UDI-direktøren.

Politiet er uenig

PU er uenig med flere av hovedkonklusjonene i rapporten.

– Vi mener at vi var tidsnok ute med å forstå alvoret i situasjonen rundt de høye ankomstene, og at vi omdisponerte våre mannskaper fortløpende i takt med hvordan situasjonen utviklet seg, sier Snorre Øynes, leder ved avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i PU til avisen.