Aktor Kim Sundet mener den terrortiltalte nordtrønderen ikke er troverdig når han sier han ikke har deltatt i væpnede kamper for terrorgruppa Den islamske stat (IS).

- Det er flere forhold som svekker tiltaltes forklaring, sier Sundet i sin prosedyre under terrorrettssakens siste dag i Oslo tingrett torsdag.

Hvor sannsynlig var det at han ikke visste hva han dro ned til i desember 2014?

Var han i villfarelse

- Han har selv sagt at han ikke visste de var en terrororganisasjon, og at han var i villfarelse.

Aktoratet viser til at dette ikke er troverdig, da det var godt kjent høsten 2014 hvilken organisasjon IS var.

- Det var en del av den norske allmennkunnskapen, sier aktor Sundet.

Aktor viser blant annet til chattelogger, hvor han er svært opptatt av hvilken straffeutmåling han kan få ved retur til Norge, og han følger nøye med på hvilken velkomst andre syriafarere fikk ved retur.

- Denne etterforskningen har dratt ut i langdrag. Det er bare gitt en politiforklaring. Han har ikke villet la seg forklare etter nye etterforskningsfunn og etter andres vitneforklaringer.

- Hans forklaring for retten bærer preg av å være en tilpasningsforklaring. Han har holdt kortene til brystet, for så å spille dem ut i retten, sier Sundet.

Ville drive hjelpearbeid

Det vises videre til 34-åringens forklaring om at han dro til Syria for å hjelpe lokalbefolkningen i sin kamp mot Assad-regimet.

- Han ville til Homs for å drive hjelpearbeid. At han ville det, finnes det ingen spor av.

Han har videre sagt i politiforklaring at latvieren han møtte i Raqqa sommeren 2015, og som han gjentatte ganger prøvde å rømme sammen med, var den første europeeren han traff, foruten IS-ekteparet fra Levanger.

Interessert i denne rettsaken? Her er alle sakene fra rettsaken de siste to ukene

- Tiltalte har selv sagt i retten at han traff flere norske kjente fremmedkrigere i Al-Shaddadi, blant dem Kim Andre Ryding, den mest kjente norske fremmedkrigeren. Hvorfor har han ikke nevnt dette tidligere?

Han var radikalisert

Aktor Kim Sundet mener helt klart at tiltalte var radikalisert før han reiste til Syria.

- Han fulgte daglig oppdateringer fra Islam for Uk, en gruppe som prediker ekstrem islam.

Også etter at han kom til Syria gir han uttrykk for å være en overbevist jihadist, som støtter IS.

- Dette viser chattelogger til søsteren like etter at han kom til Syria, sier Sundet.

- Æ e ISIS æ nu og det e æ nu stolt av, skrev han 7. januar.

At han dro til Syria rett fra psykiatrisk avdeling mener aktoratet var en forberedelse på oppholdet i Syria.

- Han ville bli rusfri, og kvitt avhengighet.

Tidsvindu på to måneder

Aktoratet mener det eksisterer et tidsvindu på cirka to måneder tiltalte ikke kan gjøre rede for, og at det er sannsynlig at trønderen deltok i kamphandlinger i denne perioden.

- Hva gjorde han fra 2. februar 2015 til 12. april? Vi vet at det i denne perioden skjer viktige kamphandlinger i Hasaka-provinsen, og at kampene tok slutt 11. april.

Sundet viser til at tiltalte etter en lang periode uten å ha vært på nett sender 234 meldinger 12. april, og at mange av meldingene bærer preg at han har opplevd handlinger som har satt sitt preg.

- Flere meldinger virker som om han vil lette sitt hjerte og blåse ut, bærer preg av granatsjokk, og at han har opplevd noe som har rystet han i sjelen, mener Sundet.

Spredd frykt

Han har i tillegg gått rundt med stridsvest og bar våpen. Han så ut som en klassisk fremmedkriger.

- Dette har skapt frykt hos befolkningen.

Aktoratet mener heller ikke det er sannsynlig at fremmedkrigerne ville hatt kontakt med tiltalte hvis han var en unnasluntrer, som ikke deltok i militær tjeneste.

- Vi mener han har deltatt i bataljonene Kazakh og Nusa tara. Det er verdt å merke seg at den siste gruppen er kjent for bruk av barnesoldater, sier medaktor Thomas Blom.

Det er heller ikke troverdig at han har vært i fengsel i en oppgitt periode, men at han har deltatt i kamper.

- I chattelogg viser Ryding til at han var militær, og han forteller selv at en tobaksselger ble redd fordi han oppfattet han som fremmedkriger. Da var han vel fremmedkriger, mener Blom.

Straffeutmåling

Medaktor Thomas Blom viser til allmennpreventive hensyn ved utmålelse av straff.

34-åringen som står tiltalt for inngåelse er terrorforbund og deltakelse i terrorgruppa IS.

Blom viser til en dom i høyesterett på ni år for inngåelse av terrorforbund. For deltakelse er normalnivået i lagmannsretten fire år og seks måneder.

Blom viser til den lange perioden han har oppholdt seg i Syria, fra desember 2014 til i slutten av april 2016.

- På et tidspunkt så må man si at han ikke lenger er tilsluttet IS. Det viser kommunikasjonen. Samtidig har han vinglet litt i sin kommunikasjon om hva han vil.

Det er først på sommeren 2015 at han gjør noe for å komme seg ut, men da vandrer han rundt i full fremmedkrigmundur, og oppfører seg som en fremmedkriger.

IS-tjeneste i ett år

Blom mener han har vært i IS-tjenste i ett år.

- Han har fremstått som, og vært en væpnet fremmedkriger for IS. Det viser kommunikasjonen 12. april 2015. Det vektlegges også at organisasjonen er IS, den verste av terrororganisasjonene.

Han deler likhetstrekk med flere fremmedkrigere, med vanskelig barndom.

- Er det formildende at han ville dra ned å kjempe mot Assad-regimet?

- Han har ikke kommet med noen innrømmelser, og det gir dermed ingen rom for strafferabatt.

- Fengsel ni år, med fradrag fra varetektsfengsel.

Siste dag i retten: Medaktor Thomas Blom og aktor Kim Sundet Foto: Kristin Svorte