Enstemmig avgjørelse i betent sak om gruvedrift

foto