Flere barn tas akutt i Trøndelag – nasjonalt går tallet kraftig ned

foto