Så langt har 348 nordmenn fremmet krav om erstatnings grunnet bivirkninger fra vaksinen Pandemrix, som ble brukt under svineinfluensa-pandemien i 2009-2010.

Aftenposten skrev fredag at 50 nordmenn har fått erstatning for å utvikle narkolepsi, sovesyke, som følge av vaksinen.

Har du opplysninger? Send tips til webred@adresseavisen.no

28 trøndere ber om erstatning

Totalt har 28 trøndere fremmet erstatningskrav, hvorav tre har fått medhold - samtlige grunnet narkolepsi.

- Noen utvikler kronisk utmattelsessyndrom (ME), noen får muskelskader, men vi ser at gruppen som utvikler narkolepsi er overrepresentert, sier kommunikasjonssjef Øydis Castberg i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til Adressa.no.

- Beløp vil øke

Av de tre trønderne som har fått medhold, kommer en mann i 20-årene fra Nord-Trøndelag og to barn fra Sør-Trøndelag. Totalt har de fått utbetalt 3,2 millioner, men beløpet vil nok stige.

- Når du får medhold vet vi fra erfaring at dette utløser en stor erstatningssum. Derfor utbetaler vi 50 000 umiddelbart i påvente av at vi bestemmer rettmessig sum, sier Castberg.

- Så beløpet kan stige?

- Ja. Det er kun gjort delutbetalinger, og ingen av de tre tilfellene er ferdigbetalt, sier Castberg.

Mange venter på svar

Det er 14 trøndere som har fått avslag på sitt erstatningskrav, mens elleve saker fremdeles er under behandling.

- Avslagssakene gjelder alt fra folk som mener de har fått narkolepsi, leddesmerter til utvikling av diabetes. Og avslagene gis hovedsakelig fordi vi finner andre og mer sannsynlige årsaker til utvikling av plagene, sier Castberg.

Samlet er det utbetalt 62 millioner i erstatning til nordmenn som har fått alvorlige bivirkniger som følge av vaksinen - totalt 59 saker.

foto
Tre trøndere vil få utbetalt 3,2 millioner av NPE. Ifølge kommunikasjonssjef Øydis Castberg vil beløpe øke ytterligere. Foto: Pressefoto