Tre av bygningsrådets faste medlemmer ble erklært inhabil før behandlingen av den meget betente saken om skiløype eller vei på veien innover en av Midt-Norges mest populære fjelldaler. Inhabil ble også til slutt en vararepresentant som skulle erstatte en av de inhabile faste medlemmene før behandlingen av saken i bygningsrådet mandag.

115 grunneiere

Behandlingen av reguleringsplanen av skisporet innover Gjevilvassdalen, som et flertall i kommunestyret mener skal gå på selve veien, er i gang i de kommunale fora i Oppdal. Og den kan bli krevende, siden saken berører ikke mindre enn 115 grunneiere i Oppdal. Både politikere og administrasjonen er ekstra opptatt av å ikke på bli tatt på noen formelle feil, som inhabilitet, ved behandlingen av saken.

- Dette er en betent sak. Jeg synes det skal være både bilvei og skiløype utover dalen. Dette for å bevare arbeidsplassene, som ved Gjevilvasshytta. Går vi imot grunneiernes rettskraftige dom, så har vi fortsatt et problem. Derfor vil jeg stemme imot rådmannens innstilling om å sende planen for skiløype på Gjevilvassvegen ut på høring, sa vararepresentant Jon Gisnås (Frp). Han mente at andre traseer var for dårlig utredet. Det mente også Odd Arne Hoel (Ap).

- Vinteren har vist oss at vi klarer å gå på ski andre steder i Gjevilvassdalen, sa Hoel. Også andre områder i skibygda Oppdal, som blant annet Storlidalen og Vinstradalen, har merket oppgang i besøket etter at veien innover Gjevilvassdalen i vinter har vært brøytet etter at fem grunneiere fikk medhold til dette av jordskifteretten. Det har i vinter ikke vært kjørt opp gode skispor innover dalen.

- Det er bedre å stoppe dette her nå, og få til en konstruktiv forhandling med alle partene, eller så blir det bare tull, fortsatte Gisnås. Det har blant annet advokat Christian Wiig forsøkt, uten å lykkes.

Tapte 278 000

- Dette er en trist sak - og saken vil nok rulle og gå i politiske fora og kanskje også andre steder etter dette, men i dag må vi følge opp instruksen fra kommunestyret, nemlig å sende dette ut på høring. Det vil forundre meg om vi ikke får innsigelser på denne saken framover, sa Stein Lauritzen, som ble satt inn som midlertidig leder av bygningsrådet etter at den faste lederen Arnt Gulaker ble sendt på gangen. Rådmannen foreslår å regulere veien til skiløype fra 1.12. til 20.4 eller dagen etter påske.

Trondhjems Turistforening, som driver Gjevilivasshytta, har denne sesongen en omsetningssvikt på 248 000 kroner sammenlignet med snittet for de siste fire årene. I tillegg har TT et varetap på 30 000 kroner for varer som må har gått ut på dato.

- Et tap på over en kvart million er likevel småtteri sammenlignet med tapet som lokalbefolkningen og turistene i Oppdal har fått ved at den populære skiløypa er borte. Vi håper for all del at en av Norges mest populære skiløyper er på plass igjen allerede neste vinter, uttaler Jonny Remmereit i TT til Adresseavisen.

Etter høring og offentlig ettersyn kommer reguleringssaken tilbake til kommunestyret i juni.