- Det er den planlagte rehabiliteringen av E6 øst som skal foregå hver uke fremover, sier trafikkoperatør Anita Berglund ved Vegtrafikksentralen.

Som adressa.no skrev tidligere i sommer, skal Grillstadtunnelen, Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen utbedres i løpet av høsten.

Oppgraderingen av tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal gjøres for å fylle kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift, opplyste Statens vegvesen i en pressemelding i juni.

Automatisk skilting

Arbeidet har allerede startet i noen av tunnelene, men vil bli enda tydeligere fra og med mandag 03. august. Da vil både Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen stenges, mens Væretunnelen stenges fra og med onsdag.

Stengingen gjelder fra klokken 20.30 til klokken 06 morgenen etter. I helgene gjelder stengingen fra klokken 22.

- Det blir automatisk skiltet omkjøring via fylkesvei 950 når tunnelene stenges. For bilistene vil det bli litt opp og ned fra E6 til fylkesveien både på hverdager og i helger, sier Berglund.

- Beregn god tid til Værnes

Foreløpig har trafikkavviklingen gått greit så langt ifølge Statens vegvesen.

- Men vi oppfordrer folk til å legge inn ekstra reisetid, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i en pressemelding.

Nattestengingen gir også ulemper for beboere langs gamle E6 (fylkesvei 950) som får mye trafikk på kveldstid.

Når Stavsjøfjelltunnelen er stengt går E6-trafikken gjennom Hommelvik sentrum, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

Skifter ut all belysning

Blant sikkerhetstiltakene som innføres er full kameraovervåkning. Med dette skal Vegtrafikksentralen kunne oppdage hendelser og stenge tunnelene raskest mulig.

Bommer nær tunnelmunning, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning er andre tiltak. I Væretunnelen skal det monteres ekstra ventilasjon, og i Stavsjøfjelltunnelen skal all belysning skiftes ut, opplyser Statens vegvesen.