Foreslår ekspropriasjon av større områder for å sikre reindriften i Trollheimen

foto