Fem personer kunne i verste fall ha blitt skutt med håndvåpen av politiet i 2023. I stedet ble det brukt strøm.