– De fleste ser at det er urimelig å betale for en vei man ikke har fått