Nylig freste en gjeng sykkelentusiaster opp 500 meter med sti ved Rauhovden i Oppdal med jordfres. Dette fikk flere politikere til å reagere – og ikke minst snøscooterfolket, som mente at det er paradoksalt å akseptere bruk av jordfres i fjellet når man samtidig ikke tillater fornøyelseskjøring på snøscooter.

- Trenger ikke søke

Rådmannen i Oppdal ble kjent med saken gjennom lokalavisa Opdalingen, som omtalte jordfresingen først. Rådmannen har ikke fått noen søknad eller annen informasjon om fresingen.

- Men det er heller ikke nødvendig siden grunneieren har gitt tillatelse til bruk av jordfres. Rådmannen har vært i kontakt med Statens Naturoppsyn, som sier at jordfres ikke er et kjøretøy etter motorferdselens bestemmelser. Det betyr at jordfres jevnstilles med motorsag eller lignende type maskineri. Dette er ikke søknadspliktig og det er innenfor gjeldende regelverk. Derfor vil vi ikke gjøre noe mer med denne saken, sier Welander til Adresseavisen. Hun understreker at de som ønsker å frese opp sykkelstier må ha godkjennelse av grunneier.

- Jeg vil legge til at det å legge til rette for sykkelstier i Oppdal, er også i tråd med masterplanen for reiselivsutviklingen i Oppdal, der nettopp sykkel er en av tre hovedsatsingsfelt. Gode sykkelstier er viktig å ha for en helårsreiselivsdestinasjon.

- Ikke noe naturinngrep

- Det er rundt 70 sykkelstier i Oppdal nå. Er det en øvre grense?

- Ja, det er det. Jeg har stor tro på at de som driver med denen tilretteleggingen har gode tanker rundt dette. Jeg er ikke bekymret for dette her, og vil ikke karakteriserer fresingen som er gjort som et naturinngrep.

- Hva sier du til snøscooterfolket, som synes det er paradoksalt at de ikke får kjøre fornøyelseskjøring i snøen der de ikke legger igjen permanente spor, mens det er lov å kjøre jordfres i naturen for å kjøre opp sykkelstier?

- Det foregår en prosess i kommunen hvor man ser om det er områder der det er egnet å ha scootertrasé. Det arbeidet går videre, og har ikke noe med bruk av jordfres for å kjøre opp sykkelstier. Snøscooter og jordfres sorterer ikke under samme lovverk.

Fylkesmannen bekrefter også at det er kommunen som må vurdere om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det kan også være aktuelt å gjøre vurderinger etter naturmangfoldsloven, men dette avgjør hver kommune selv, bekrefter fylkesmannen.