De tre sauene ble funnet i Storbekkdalen i Budalen i Midtre Gauldal, i månedsskiftet juni/juli, skriver Trønderbladet.

- Vi vet sikkert at det er bjørn som har drept sauene, sier rovviltkontakt Johan Olav Skinderhaug i Statens naturoppsyn til Trønderbladet.

Sjelden bjørn

Det er ikke kjent hvor bjørnen kom fra, eller om den fortsatt befinner seg i Midtre Gauldal. Foreløpig har det ikke vært søkt om fellingstillatelse på bjørnen, ifølge Skinderhaug.

Kommunen har et stort antall sauer og lam, og det kommer også flokker på sommerbeite fra andre kommuner. Midtre Gauldal har hatt besøk av bjørn tidligere, men det har vært mindre aktivitet de siste årene. I 2013 ble et titalls sau tatt av bjørn i Selbu og Midtre Gauldal.

De siste årene har ulv og jerv gått til angrep på sauer i kommunen. Gaupe har også tatt lam.

– Det har vært ganske rolig i sommer. Det har nok vært en del ekstra tilsyn med sauene, forteller Skinderhaug.

Uttak av jerv

Miljødirektoratet har satt i gang ekstraordinært uttak av jerv for våren 2017. I Midt-Norge er 15 jerver skutt under lisensfelling og seks som følge av skadefelling. Totalt er det på landsbasis felt 114 jerver, skriver Trønderbladet.