Det er Rissa Utvikling som har holdt liv i arbeidet med å få en bru over Trondheimsfjorden, og ifølge avisa Fosna-Folket vedtok Fosen Regionråd i sitt møte i Råkvåg sist fredag å gi en halv million kroner til prosjektarbeidet.

Trondheimsfjordbrua er en 6. 7 km lang flyte- og skråstag-bru som vil gjøre det mulig å krysse strekningen Flakk – Rørvik på fem minutter. Ideen ble først lansert i 2012, og hvis den gjennomføres vil den bli verdens lengste flytebru.

Olav Ellevset er engasjert av Rissa Utvikling for å jobbe med prosjektet.

- Jeg skal først og fremst legge til rette og komme med innspill til fjordkryssingsselskapet som det jobbes med å få etablert, har Olav Ellevset tidligere uttalt til fosna-folket.no.

- Det er ingenting i veien for at ei bru over Trondheimsfjorden kan realiseres teknisk sett, utfordringen er finansieringen. Det er mye forskning og utvikling på teknologien av flytende konstruksjoner, noe som kan gjøre at kostnadene går ned. Dessuten kan vi utnytte kompetansen i verksindustrien og offshore, sa han til fosna-folket.no.

Rissa Utvikling ønsker å invitere offentlige og private aktører med på opprettelsen av et aksjeselskap som kan arbeide videre med prosjektet, og første skritt på veien ble gjennomført fredag da styret i regionrådet vedtok å gå inn med 500 000 kroner i kapital i det nye aksjeselskapet. Selskapet skal arbeide med «Strategi for det videre arbeid med fast samband til Fosen».

Vedtaket ble ikke gjennomført uten diskusjon. Ifølge fosna-folket.no var det uaktuelt for Bjugns representant sa då gå med på forslaget til vedtak, dersom ikke den prosjektert Stjørnfjordbrua, over Nordfjorden fra Rissa til Bjugn, ble med i vedtaket.

Etter at styreleder Ove Vollan foreslo å legge til «jf. saksframlegget» til forslaget, ble saken enstemmig vedtatt. I saksframlegget står det at prosjektet med kryssing av Stjørnfjorden bør være en del av utredningsarbeidet.

Slik vil bruprosjektet fremstå i terrrenget, sett fra Stadsbygd.