Samferdselsdepartementet drar til EU for å få ryddet opp problemet med å avsløre falske fører-, sjåfør-, og id-kort.

Politiet trenger nemlig tilgang til registre i andre land for å avsløre jukset.

Drar til EU

- Fredag skal folk fra samferdselsdepartementet reise til EU for å følge opp dette arbeidet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til adressa.no.

Både politiet i Sør-Trøndelag og Statens vegvesen har fortalt adressa.no at de falske kortene som Norges lastebileier-forbund fikk kjøpt seg er vanskelig å avsløre ute på vegene.

- Vi kan ikke ha det slik at folk uten kompetanse kan kjøpe seg et sertifikat og kjøre tilsynelatende lovlig på norske veier. Det setter trafikksikkerheten i fare, bransjen i vanry og ødelegger for aktørene i transportbransjen, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har allerede snakket med svenske myndigheter.

- Vi er enige om å få et bedre samarbeid i å kontrollere trailere. Jeg oppfatter at de også i EU er bevisst på dette, sier Solvik Olsen.

- Hvordan kan dette løses?

- Ulike systemer og språkproblemer gjør det i dag vanskelig for politiet, Statens vegvesen og tollvesenet å kommunisere mellom landene. Et felles datasystem med ett felles oppsett vil forenkle dette. Vi jobber for at ulike lands informasjon om førerkort og bilregister kan bli gjort tilgjengelig mellom landene. Slik at politi, Statens vegvesen og tollvesenet kan sjekke bil og sjåfør fra andre land. I dag har alle sitt eget system, som ikke kan sjekkes i andre land.