Rykket ut til brannalarm i hus - beboer pustet inn røyk