Like mange menn som kvinner er drept de siste 30 årene i Trøndelag. Det viser adressa.nos gjennomgang av alle drapene i trøndelagsfylkene i perioden 1983 – 2013.

Oversikten viser at det var 72 drapssaker i perioden og 76 drapsoffer. Adressa.no har kun valgt å se på forsettlige og overlagte drap. Uaktsomme drap og legemsbeskadigelse med døden til følge er ikke med i oversikten. Informasjonen i oversikten er hentet fra 61 drapsdommer fra samme periode. I de 11 sakene, hvor gjerningsmannen begikk selvmord rett etter drapet, er fakta hentet fra avisarkiv og politiet.

PS: Vi har fått tilbakemeldinger på at enkelte kan ha problemer med å kartet til å fungere, og vi prøver nå å få rettet dette.

- Historisk nytt

Adressa.nos gjennomgang viser at det er eksakt like mange kvinnelige som mannlige drapsoffer. Drapsforsker Vibeke Ottesen sier at nasjonale tall viser samme trend.

- I 2005, 2006, 2007 og i 2010 var det flere kvinner enn menn som ble drept i Norge. Dette er historisk nytt, men det er et resultat av at vi har få drap i Norge. Historisk sett har menn større risiko for å bli drept. Når det gjelder alvorlig fysisk kriminalitet er menn tradisjonelt sett overrepresentert både som offer og gjerningsmenn. Det er flere teorier om hvorfor det er slik. At det er like mange kvinnelige som mannlige drapsofre i Trøndelag, betyr ikke at kvinner er mer utsatt for drap. Dette er et resultat av at det er få drap i Norge, forklarer hun.

Færre mannlige offer

Ottesens utsagn støttes av funnene Adresseavisen har gjort. I perioden 1983 – 1992 var det for eksempel flest mannlige drapsoffer, mens det de siste to tiårene har vært en mer jevn kjønnsmessig fordeling, men med en liten overvekt av kvinnelige ofre. Samtidig har antall drap i Trøndelag gått kraftig ned. Med andre ord har ikke antall drepte kvinner økt, men antall mannlige offer har blitt redusert.

Ettåring drept

Adresseavisen har også undersøkt alderen på både drapsofrene og gjerningsmennene i 30-årsperioden. 16 av 76 ofre var i 20-årene, mens 15 ofre var i 30-årene. Seks barn under ti år har blitt drept. Den yngste var en ett år gammel gutt, som ble skutt av sin far inne på Ørland hovedflystasjon i 2003. Faren begikk deretter selvmord. Adresseavisens statistikk viser også at tre personer i 70-årene har blitt drept de siste 30-årene.

Drap i nære relasjoner

Et klart flertall av de drepte kvinnene ble drept av noen i nær familie. De fleste ble drept av partneren eller ekspartneren, mens noen få ble drept av mor eller far. Kun én av de drepte kvinnene var et helt tilfeldig offer, hvor det var ingen relasjon mellom den drepte og gjerningsmannen.

Menn drepes av venner

Når det gjelder menn ble flertallet drept av en venn eller en bekjent. Åtte menn ble drept av noen i nær familie, mens fire ble tatt av dage av partneren eller ekspartneren. Adressa.no har også laget en undersøkelse, hvor vi har forsøkt å finne ut hvordan det går med drapsdømte etter soning.