- Vi feiret med kake da det ble klart at vi berget, sier fabrikksjef Stig Løvseth til Avisa Sør-Trøndelag. Fullt så høy stemning var det neppe ved mølla i Skien, der åtte medarbeidere har mistet jobben.

Omsetningen av norskprodusert mel har gått ned i de siste årene. Dels skyldes dette økt import av mel, dels endrede matvarer.

Norgesmøllene har tre møller i Norge; Buvika, Skien og Vaksdal utenfor Bergen. Prosessen med å nedbemanne ved et av anleggene startet i september i fjor. Etter mange runder ble det i januar i år vedtatt at Skien-mølla måtte ta støyten.

- Det har vært mange søvnløse netter før vedtaket kom, sier Løvseth til Avisa Sør-Trøndelag. Mølla i Buvika skal grunnet nedleggelsen i Skien styrkes med to årsverk.

Årets største utgraving

I forbindelse med utvidelsen av Ørland kampflybase skal NTNU Vitenskapsmusseet foreta omfattende undersøkelser av to områder på til sammen 42 000 kvadratmeter som blir berørt av utbyggingen, opplyser prosjektmedarbeider Aina Heen Pettersen til Fosna-Folket.

Ifølge Fosna-Folket blir dette den klart største utgravingen i Midt-Norge i år. Til sammen vil det være 30 arkeologer innom prosjektet i hele eller deler av perioden. Arbeidet ble startet i 2015 og blant fjorårets bosettingsspor var 17 hus og andre bygninger fra romersk jernalder og folkevandringstid, cirka 500 år før Kristi fødsel til 550 år etter Kristi fødsel. I tillegg ble det også gjort omtrent 900 gjenstandsfunn, deriblant keramikk, beltestein, perler, fiskekroker, bryner, kniver, sølvring, deler av skubbekverner og glass fra et importert drikkebeger.

Hitra får søppel-taxi

Avisa Hitra Frøya melder renovasjonsselskapet Hamos på Hitra etablerer et nytt tilbud med avfalls-taxi. Dette blir en gratistjeneste til alle husstander, men ikke hytteabonnenter. Tilbudet er gratis for brukere og skal finansieres gjennom det ordinære renovasjonsgebyret. Ryddepatruljen skal hente grovavfall som møbler, elektrisk og elektronisk utstyr, sykler, tekstiler og annet som husstanden ikke lengre ønsker å bruke.

Det man ikke får hentet er blandet restavfall, farlig avfall, bygge- og rivningsavfall og lignende.

- Ordningen skal være oppe og gå fra 1. juni. Vi jobber nå med retningslinjene for tilbudet, sier daglig leder i Hamos, Trygve Berdal til Hitra-Frøya.