Ansatte går ordensvakter for å hanskes med ungdomsbråk