Hero er den største operatøren av asylmottak i Norge. Utviklingsdirektør Kjartan Dirdal i Hero sier til NRK at de vurderer å starte mottak rettet inn mot enslige mindreårige. Anbud fra et titalls steder rundt omkring i Norge er i betraktning.

Det er ikke lenger enn et halvt år siden driften ved Steinkjer mottakssenter ble nedlagt på grunn av for få asylsøkere. Ifølge NRK ser UDI på muligheten for å starte opp igjen med 30 mindreårige asylsøkere.

Skeptisk ordfører

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) i Steinkjer sier til NRK at han er skeptisk til en en slik etablering, og synes det er frustrerende å organisere et hjelpeapparat på nytt, like etter at det eksisterende er lagt ned.

Tallet på enslige mindreårige asylsøkere til Norge er tredoblet i år, sammenlignet med 2014. Til sammen har det kommet 1300 barn i alderen 15-17 år, opplyser direktør Frode Forfang i UDI til NRK.  Selv om tallet på asylsøkere generelt gikk ned i første halvår, var det samtidig en kraftig økning i antall enslige mindreårige. Forfang påpeker at det er mer krevende å lage mottak for denne gruppen fordi de trenger et større apparat rundt seg, noe kommunene som får slike mottak vil merke.

- Gode erfaringer

Til NRK sier Kjartan Dirdal i Hero at erfaringene fra Steinkjer er gode og selskapet har et stort ønske om å etablere et mottak der på nytt. Han varsler at det i så fall vil være et mottak med maksimalt 30 plasser.

foto
Krever mer: Frode Forfang i UDI sier asylmottakene for enslige mindreårige krever større ressurser. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN