- Det er rørende å se hvordan folk stiller opp

foto