Han minner om at kommunereformen er sagt å skulle bygge på frivillighet. Onsdag ble det kjent at det er flertall på Stortinget for å tvangssammenslå Bjugn og Ørland.

Mandag deltok Undertun sammen med seks andre ordførere fra Fosen på et møte med kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) i Oslo angående reformen.

- Da sa Sanner ikke noe om at Bjugn og Ørland ville bli slått sammen med tvang. To dager senere kommer beskjeden om at vi likevel skal tvangssammenslås, sier Undertun. Han legger til at flere likevel hadde fryktet at en slik beskjed kunne komme.

Én kommune i 2024

Han legger til at på møtet med Sanner ble det fra ordførerne foreslått å igangsette et prosjekt som skulle lede til én kommune på Fosen innen 2024. 2020 blir for tidlig. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har foreslått én kommune på Fosen, men allerede innen 2020.

Bjugn skal ha møte i kommunestyret tirsdag i neste uke, der skolefaglige spørsmål står på kartet. Ordføreren regner med at beskjeden om tvangssammenslåing med Ørland kommer til å bli debattert.

Undertun legger til at hvis Stortinget i juni vedtar å slå sammen de foreslåtte kommunene, skjer det i så fall bare halvannen måned før stortingsvalget. Vedtaket kan komme til å påvirke valget, tror han.

Kan bli opphevet

- Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at kommuner som er slått sammen med tvang, kan søke om å få vedtaket opphevet. Så får vi se hva som i så fall vil kunne skje.

- Men hvis Bjugn og Ørland nå etter all sannsynlighet blir én kommune – hvor bør kommuneadministrasjonen legges?

- Nei, det får du meg ikke til å si noe om nå. Jeg forholder meg til at vi har søkt om å få slå oss sammen med Åfjord, sier Ogne Undertun.

Naboene Ørland og Bjugn har i mange år diskutert en sammenslåing. I fjor vår inngikk de en intensjonsavtale om sammenslåing. I folkeavstemningen i mai sa bjugningene ja og ørlendingene nei. Da henvendte Bjugn seg til Åfjord. Åfjord sa seg villig til å snakke nærmere med Bjugn om sammenslåing. Like før hadde Roan vedtatt å slå seg sammen med Åfjord, men Roan vil ikke være med på en sammenslåing med Åfjord, hvis også Bjugn er med.

I januar i år vedtok kommunestyret i Åfjord at de ønsket å slå seg sammen med både Roan og Bjugn. Kommunestyret i Bjugn vedtok at de ville slå seg sammen med Åfjord og eventuelt Roan. Nylig sendte Åfjord og Bjugn søknad til departementet at de ville bli én kommune.