Sjokktall fra St. Olav om Helseplattformen: Ni av ti leger mener pasientsikkerheten er truet