Fra lørdag 7. april til søndag 15. april fortsetter anleggsarbeidet på Valset ferjekai i Agdenes. Kaianlegget skal tilpasses bruk av el-ferjer og skal gjennom store endringer.

Dette skal gjøres

 • Riving/fjerning av deler av eksisterende kaikonstruksjon og sekundærkai

 • Riving/fjerning av eksisterende ferjekaibru og heisetårn

 • Kapping av landkar

 • Forbolting/bergsikring i sjø

 • Sprengningsarbeid/utgraving i ferjebås

 • Endring av fyllingsskråning

 • Nytt filterlag og steinplastring/erosjonssikring

 • Sprenging/graving av grøft for vanntilførsel og avløp (teknisk bygg)

 • Sprenging/graving av grøft for kabeltraseer (høyspent og lavspent)

 • Sprengning for plastringsfot

 • Bortkjøring av overskuddsmasser

 • Montering av nye heisetårn

 • Montering og uttesting av ny ferjekaibru

Det vil settes opp ekstra ferje i sambandet Garten - Værnes i stengeperioden, og det vil bli ekstra avganger med hurtigbåter og buss, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider. Rutetilbudet for perioden kan du lese om her.

Parkering forbudt på Rørvik

På Rørvik ferjeleie vil det de to neste helgene bli parkeringsforbud på kaiområdet. Her er det også stor byggeaktivitet for tiden. Statens vegevesen vil taue bort biler som trosser parkeringsforbudet, opplyser de på sine hjemmesider.

Rørvik ferjeleie skal gjennomgå store endringer i tiden fremover. Blant annet skal det bli bedre plass til å parkere. Dette bildet ble tatt under sprengningsarbeid i mars i år. Foto: Statens vegvesen.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

Foto: Statens vegvesen