Ber næringslivet i Trøndelag lete fram smittevernutstyr til sykehuspersonale

foto