Fosen-samene: – Nå skal vi hjem for å drive reindriften videre, tross det pågående menneskerettighetsbruddet