- Slo mann i ansiktet og truet med skytevåpen

foto