I år er dette en av de absolutt største øvelsene i Midt-Norge og den øvelsen der flest HV-soldater skal i aksjon samtidig i Trøndelag.

Øvelsen vil skje i tett samarbeid med Ørland hovedflystasjon.

– For oss handler dette om å utvikle operativ evne. Her kan ulike avdelinger øve sammen. Det er også en verdi i seg selv at vi kan sette opp staben reelt, sier sjef for Hv-12, Ebbe Deraas.

Helikopterstøtte

I tillegg til styrker fra sjøheimevernet, blant annet innsatsstyrke Waxwing, skal HV-soldater fra områdene Roan-Åfjord, Leksvik, Mosvik, Verran og Austrått delta i øvelsen. I tillegg deltar HV-12s innsatsstyrke Rype og sjøheimevernets innsatsstyrke Waxwing, opplyser presse og informasjonsoffiser Rune Haarstad i HV-12.

– Det hele skjer i tett samarbeid med luftforsvaret og Ørland hovedflystasjon. Det skal også delta basesett og andre kapasiteter fra 138 luftving. Det kommer også helikopter fra 139 Luftving i Bardufoss, sier Haarstad.

Øver en uke

Øvelsen pågår i perioden søndag 31. august til fredag 5. september. Det meste av aktiviteten foregår på og rundt Fosen, men også i Trondheim, Stjørdal og andre steder i Midt-Norge vil det være synlig militær aktivitet.

Deraas peker på at den operative koordineringen med Ørland blir stadig viktigere etter hvert som kampflybasen blir et kraftsentrum i forsvaret.

Krisehåndtering

– HV er en integrert del av forsvaret. Vi har det territoriale ansvaret. Da er det også viktig at vi kan spille på de ressursene som finnes, som for eksempel helikopter. Det styrker og utvikler oss operativt, sier Deraas.

Scenarioet for øvelsen er det såkalte Havlands-scenarioet, som jevnlig brukes av forsvaret. Det handler om et område i sikkerhetspolitisk krise, der flere grupper med ulike interesser er aktive.

foto
Sjef for HV-12, Ebbe Deraas. Foto: FRANK CADAMARTERI