Daglig leder i Ålen fjellstyre, Terje Borgos, forteller at han i løpet av sommerhalvåret og høsten gjentatte ganger har hengt på plass ei grind som står ved en planovergang like ved der reinpåkjørselen skjedde. (Dette er ikke det samme stedet som reinsdyrene skal ha kommet seg ut sist lørdag)

- Jeg passerer området nesten hver dag til jobb, så det er naturlig for meg å sjekke om grinda er igjen. Mange ganger har jeg måttet stoppe for å lukke den, eller henge grinda på hengslene igjen, sier Borgos.

Lørdag kveld ble 46 reinsdyr påkjørt og drept av et tog på Rørosbanen. Påkjørselen skjedde ved Harborg, i Glåmos-området. Både Jernbaneverket og reinbeitedistriktet har levert inn en anmeldelse i saken, og politiet har iverksatt etterforskning.

- Ikke slik det skal være

Jernbaneverket satte opp gjerdet i 2013/2014 for å beskytte reinsdyrene mot togpåkjørsler. Klima- og miljødepartementet og mat- og jordbruksdepartementet finansierte det 13 kilometer lange gjerdet.

Terje Borgos har også sittet som sekretær i Forollhogna villreinutvalg. I den forbindelse var han med i planleggingen av oppsetningen av sperregjerdet i Røros. Han synes det er svært uheldig at grindene så ofte blir åpnet.

- Det er ikke slik det skal være. Gjerdet skal normalt sett være stengt hele året. Det kan være at noen glemmer å lukke igjen ei grind etter seg, men det blir noe helt annet når de blir løftet av hengslene og lagt til side, sier Borgos.

Reineiere har dokumentert flere tilfeller av det de mener er sabotasje av sperregjerdet. Se bildene øverst i saken.

Fjernet to ganger på to dager

Grinda, som skal hindre reinsdyrene å gå på toglinja, var ifølge reineiere i området fjernet da ulykken skjedde lørdag. Grinda står to kilometer sør for der reinen ble påkjørt, men spor viser at dyra har gått inn på jernbanelinja her og fulgt togsporet til Harborg.

Søndag kveld festet reineierne grinda igjen, men allerede mandag morgen var grinda løftet av hengslene og flyttet igjen.

- Det er utrolig at folk får seg til å gjøre noe sånt. I hvertfall med tanke på det som skjedde lørdag kveld, sa reineier Inge Even Danielsen til Adresseavisen mandag.