– Kort tid før dødsulykken spant bilen rundt på en åker, med personer ut av takluka