- Vi er klare til å trykke på knappen vi, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

I de foreløpige prosjektlokalene i Trondheim har de planene klare for den nye E6-traseen som skal bygges i Soknedal i Midtre-Gauldal. 50 millioner kroner er allerede brukt til omregulering og detaljprosjektering.

Milliardprosjekt

Til høsten kan spaden stikkes i jorda for prosjektet som er kostnadsberegnet til 1,6 milliarder kroner.

- Slik det ser ut nå, vil Stortinget behandle bompengesøknaden og vedta utbygginga i vår. Vi har allerede presentert prosjektet for aktuelle entreprenører. Kontraktsummen blir på mellom 800 og 1000 millioner kroner, forteller Johnsen.

foto
Prosjektet inneholder et stort toplanskryss ved Soknedal sentrum. Dette blir delvis stående på søyler for å skåne elva Sokna best mulig. Rett ved krysset skal det lages en kollektivterminal med parkeringsplasser for pendlere.

Bompenger når veien er ferdig

Bompengeandelen i prosjektet er på 46 prosent. Innkrevingen starter når den 3,6 kilometer lange tunnelen i prosjektet er ferdigbygd. Ved oppstart til høsten kan veiprosjektet stå ferdig sent i 2020.

Dette skal bygges:

  • Soknedaltunnelen på 3,6 kilometer

  • 2,9 kilometer ny E6 med midtrekkverk

  • Toplanskryss i Soknedal sentrum

  • To E6-bruer

  • Lokalveisystem med to bruer

  • Kollektivterminal med parkering

foto
Det skal bygges to E6-bruer. Den ene rett før tunnelåpningen i sør. Lokalveiene i området skal også endres og utbedres med blant annet ei ny Hovsbru. Foto: Statens vegvesen

Ulykkesutsatt

Den nye E6-traseen vil bli en kilometer kortere enn den eksisterende.

- Dette er en av de dårligste strekningene på E6 sør for Trondheim så det er på høy tid at vi får dette prosjektet i gang, mener assisterende prosjektleder Idar Lillebo.

Statistikken forteller om 13 ulykker i perioden 2007–2016 på veien som blir erstattet. I disse ulykkene ble én person alvorlig skadd og 18 lettere skadd.

Prosjekt uten Nye Veier

Ny E6 i Soknedal ble tatt ut av det mye større veiprosjektet til Nye Veier mellom Melhus – Ulsberg.

- E6 Soknedal ble tilbakeført til Statens vegvesen. Slik kan politikerne på Stortinget prioritere prosjektet på vanlig måte, forklarer prosjektlederen.

foto
For å lage tunnelåpninga nord i prosjektet må det fjernes om lag 300 000 kubikk med masse. Det er like mye masse som skal taes ut i selve tunnelen. Massene skal brukes til Nye Veiers senere prosjekt på Hovin.

Håper på positive ringvirkninger

Næringsdrivende i Midtre-Gauldal ser frem til byggestarten og tror den kan gi et løft for mange bedrifter i regionen.

- Vi er veldig glade for at byggingen snart kan starte. Vi har allerede laget en leverandørliste som vi vil gi til entreprenører som blir med i anbudsprosessen. Håpet er at det kan dryppe mye på lokale bedrifter som ønsker å bidra i denne utbyggingen, sier Aina Midthjell Reppe, daglig leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Midtre-Gauldal.

foto
De fleste næringsdrivende i regionen gleder seg til utbygginga starter, ifølge Aina Midthjell Reppe, daglig leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Midtre-Gauldal. Foto: Privat

Flytter nærmere ny E6

Enkelte bedrifter i Soknedal sentrum har allerede gjort forberedelser basert på at E6-traseen flyttes.

- Mange frykter nok at Soknedal skal bli nok et sted folk bare kjører forbi. Alle er derfor spente på hvordan dette blir. Noen har allerede lagt planer for å flytte nærmere det nye toplanskrysset, forteller Reppe.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.