Vindkraftutbygging på Fosen skal behandles i Høyesteretts storkammer