Begge personene er siktet etter straffelovens paragraf 273, som handler om å ha skadet en annen persons kropp eller helse.

- Jeg kan bekrefte at vi etterforsker en sak der et spedbarn er den fornærmede parten, sier politioverbetjent Geir-Ole Momyr ved Sentrum politistasjon.

Momyr opplyser at de ble varslet om saken fra helsepersonell.

Filleristing

Skadene på barnet kan forklares med at barnet har vært utsatt for en eller flere tilfeller av filleristing ved at en person har holdt rundt barnet med begge hendene og har ristet barnet kraftig frem og tilbake. Ut i fra en legeerklæring finner retten babyen mest sannsynlig har blitt utsatt for vold, står det i fengslingskjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Politiet fortsetter etterforskningen av saken.

- Dette er en alvorlig sak som vi etterforsker. Vi er i en tidlig fase av etterforskningen, sier politioverbetjent Momyr.

Fengslet i én uke

Barnet bor sammen med en storfamilie, men retten mener at foreldrenes hovedansvar innebærer at de enten har utsatt babyen for vold eller har hatt kjennskap til at barnet ble utsatt for vold.

Retten påpeker i fengslingskjennelsen at det så langt er ingen bevis som sikrer konkret hvem som har utøvd volden. Etterforskningen er i startfasten og retten mener det derfor er viktig at de to siktede ikke gis anledning til å kommunisere med andre. De to personene ble varetektsfengslet i én uke med full isolasjon.

- Ingen forklaring

Advokat Tore Angen er forsvarer til faren til barnet. Han opplyser at faren motsatte seg varetektsfengsling.

- Han ba om betenkningstid på om han skal anke eller ikke, sier Angen.

Ifølge forsvareren erkjenner ikke faren å ha påført babyen skader.

- Han har ingen forklaring på hvordan barnet har blitt påført skadene, sier Angen.

Kvinnen tok også betenkningstid på om hun anker kjennelsen eller ikke.

- Hun erkjenner ikke straffskyld. Ut over det kan jeg ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier kvinnens forsvarer, Kaja Okstad.