Det melder Sintef- og NTNU-baserte Gemini.no (ekstern lenke).

Det var Arnt Helge Volden som ramlet over beinstumpen på gåturen sin i mars. Da var det omtrent 60 x 100 centimeter av en nakkevirvel som var synlig på jordoverflaten.

Flere nakkevirvler

Dateringer viser at skjelettet som ble funnet i mars er hele 14 000 år gammelt, noe som betyr at hvalen allerede hadde vært død et par tusen år da isen trakk seg tilbake fra landet for cirka 12 000 år siden. Det dreier seg om flere nakkevirvler som har grodd sammen til en knokkel.

- Dette er omtrent som vi forventet ut ifra funnforholdene. Vi har flere funn av samme alder, men ingen som er så godt bevart, sier Jørgen Rosvold, postdoktor ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim til nettstedet.

Det var samarbeid mellom fagfolkene ved museet og geologer fra Norges geologiske undersøkelse som sikret funnet og hentet inn informasjon rundt hvalskjelettet.

100 tonn og 200 år

Antakeligvis døde hvalen da det fremdeles lå tjukk is over det meste av landet. Da isen forsvant steg landet såpass at hvalen ble funnet 35 meter oppe i ei skrent i Stordalen.

Gemini.no melder at Grønlandshvalen kan bli rundt 20 meter lang og veie opp mot 100 tonn. Av og til kan den bli så gammel som 200 år. Hvalen regnes som kritisk truet i Norge, men verdensbestanden har tatt seg opp i det siste slik at den er tatt av den internasjonale rødlista.

foto
Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet
foto
Foto: Jørgen Rosvold, NTNU Vitenskapsmuseet