- Det er utrolig at folk får seg til å gjøre noe sånt. I hvertfall med tanke på det som skjedde lørdag kveld, sier reineier Inge Even Danielsen.

Like før klokken 20.30 lørdag ble 46 reinsdyr påkjørt og drept av et tog på Rørosbanen. Påkjørselen skjedde ved Harborg, i Glåmos-området.

Fjernet grinda på nytt

Søndag kveld dro Danielsen og Paul Fjellheim til stedet for å feste grinda, som skal hindre reinsdyrene å komme seg ned til jernbanelinja. Grinda står to kilometer sør for der reinen ble påkjørt, men spor viser at de har gått inn på jernbanelinja her og fulgt togsporet til Harborg.

Mandag morgen var grinda løftet av hengslene og flyttet igjen. En annen grind skal også ifølge Danielsen ha blitt fjernet.

Denne gangen var det ingen rein som hadde gått ut av grinda og ned til jernbanelinja.

- Dessverre er det noen som finner glede i å sabotere, så vi har flyttet flokken nordover etter hendelsen lørdag, sier Danielsen.

foto

- Jernbaneverket må reagere

Fjellstyret i Ålen, Jernbaneverket og politiet er varslet om hendelsene.

- Jeg forventer at Jernbaneverket tar affære. De har vært kjent med at det skjer bevisste provokasjoner i dette området, uten at de har reagert. Grinda står på deres eiendom, og de bør også anmelde saken og forhindre at dette skjer igjen, sier Danielsen.

foto

Ifølge pressevakta ved Jernbaneverket ble gjerdet satt opp i 2013/2014. Det var et spleiselag bestående av flere departement som finansierte det, og gjerdet ble satt opp for å beskytte reinsdyrene mot togpåkjørsler.