Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving spår vekst for alle Fosen-kommunene, bortsett fra Osen og Roan. Det skriver Fosna-Folket.

Prognoser for fremtidig befolkningsvekst i perioden 2016-2040 viser at de fleste kommunene i Sør-Trøndelag vil få flere innbyggere. Tallene viser at Ørland kommune vil oppleve størst vekst frem i dette tidsrommet, selv uten å inkludere utbygging av kampflybasen som vil gi rundt 600 nye arbeidsplasser. Nabokommunen Bjugn vil også oppleve stor befolkningsvekst.

På fylkesnivå viser tallene at det vil bli 64 000 flere sørtrøndere i 2040, noe som er en vekst på 20 prosent.

Mye å gjøre for dyrepolitiet

Det er snart ett år siden dyrepolitiet i Sør-Trøndelag ble opprettet. Trønderbladet skriver at økt fokus på dyrevelferd har ført til at stadig flere melder fra om observasjoner og hendelser. Landets neste dyrepoliti er allerede under etablering i Rogaland.

Forsvant med eksklusiv spekemat på høylys dag

Kjøtt og kassaapparat til en verdi av 10 000 kroner ble stjålet fra Yttervik gård. Tyveriet skal ha skjedd på høylys dag. I tillegg er et kassaapperat med vekslepenger borte. Spekematen var tiltenkt et koldtbord med lokalmat. Det skriver Trønder-Avisa. Forholdet ble anmeldt.

Kjempemanet dominerer deler av Trondheimsfjorden

Fosna-Folket skriver om kronemaneten Periphylla periphylla som dominerer trålfangsten i indre del av Trondheimsfjorden. Den har etterhvert blitt et stort problem fordi den spiser plankton og småfisk som ellers ville vært et lett bytte for småfisk. De trange norske terskel-fjordene gjør at manetens enorme formeringsevne gir så tette bestander.

I løpet av få år har maneten nådd status som en av toppredatorene i «økosystem Trondheimsfjorden».

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.