Line Vold, fungerende avdelingsdirektør på avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet, opplyser at ebola-mistanken mandag ettermiddag ble varslet fra flere hold samtidig.

- Det ble tatt kontakt og søkt råd både hos smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet (Fhi) og CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus som er kompetansesenter og har ansvar for rådgivning og behandling i Norge ved ekstraordinære kjemiske, biologiske og radioaktive hendelser. Det viser at beredskapen er høy, sier Vold.

Hadde trent

Hun opplyser at Værnes og andre lufthavner har beredskapsplaner i tilfelle mistanke om alvorlig smittsomme sykdommer som ebola. Senest forrige uke ble det på Værnes holdt et beredskapsmøte om en slik situasjon.

Mistanken mandag viste seg å være ubegrunnet.

- Jeg har ikke informasjon om symptomene og kjenner ikke grunnlaget for mistanken. Jeg kan derfor ikke si om det ble reagert riktig på Værnes. Men mistanke om ebola skal tas alvorlig og søkes avklart raskest mulig.

Ikke smittet andre passasjerer

Vold opplyser at det finnes noen få eksempler på ebolapasienter i fly, men i ingen av tilfellene har andre pasasjerer blitt smittet.

- Ebola er ikke en veldig smittsom sykdom, og i Norge vurderer vi smittefaren som veldig liten ettersom vi har helt andre forutsetninger og bedre helsesystem enn de landene som er rammet av ebolautbrudd, sier Vold og tillegger at også i disse landene er smittefaren liten i den største delen av befolkningen.

- De som er risikoutsatt er helsepersonell, familie og andre som er i direkte kontakt med kroppsvæsken til en syk pasient, sier Vold.

Unngå Vest-Afrika

Det er først og fremst Guinea, Sierra Leone og Liberia som er rammet, og i Nigeria har en tilreisende person dødd av ebola.

Trass i liten smittefare har norske helsemyndigheter anbefalt å unngå unødvendige reiser til disse landene.

Verdens helseorganisasjon har krevd at de berørte landene kontrollerer at alle personer som reiser ut av landet ikke er smittet med ebola. Har man febersykdom, kan man dermed få problemer ved utreise.

Seks flyplasser og havner i Norge er klarert for å ta i mot eventuelle smittede personer. Det er Gardermoen (lufthavn), Oslo (havn), Bergen (havn og Flesland lufthavn) samt Tromsø (havn og Langnes lufthavn).

Symptomer på ebola er sterk hodepine, høy feber, slapphet, muskelsmerter, halsonde etterfulgt av oppkast, diaré og utslett. Etter fem til sju dager kan indre og ytre blødninger oppstå. Dødeligheten er rundt 60 prosent. Det finnes ingen spesiell behandling eller vaksine.