Plast skylles i land og brukes av måsen til å bygge reir