Politiet ber om tips etter at 2400 liter avgiftsfri diesel ble stjålet fra en nedgravd tank på Selbustrand. Etter alt å dømme har tyveriet skjedd mellom 22. og 23. juni.

– Gårdbrukeren hadde dieselen oppbevart i en tank som var gravd ned. Han oppdaget at det var en del søl rundt tanken, og bestemte seg for å undersøke om noe av dieselen var fjernet. Da oppdaget han at hele 2400 liter var blitt stjålet, sier overbetjent Per Helge Valen ved Malvik lensmannskontor.

Han påpeker at tyveriet neppe kan ha blitt gjennomført på en særlig diskret måte.

– Man må ha med seg et større kjøretøy og en tank for frakte bort dieselen. Det er liksom ikke bare å ta tyvegodset i lomma, sier Valen.