Det var på formiddagen 26. september i fjor at nødetatene rykket ut til Furukollen pukkverk, etter å ha fått melding om en dødsulykke.

31 år gamle Tommy Bye fra Fannrem i Orkdal jobbet alene på stedet, og det var ingen vitner til arbeidsulykken som førte til at han omkom. Bye var selvstendig næringsdrivende, men var innleid hos Winsnes maskin & transport da ulykken skjedde.

Ble dratt inn i maskin

Politiet har etterforsket saken, og påtaleavgjørelsen fra førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes er nå klar. Han har gitt Winsnes maskin & transport et forelegg på 600 000 kroner. I tillegg har en leder i bedriften mottatt et forelegg på 25 000 kroner.

- Forelegget er nå forkynt. Vi mener det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven, sier Soknes.

foto
Påtaleavgjort: Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes har utstedt et forelegg på 600 000 kroner til et firma i Midtre Gauldal etter en dødsulykke i fjor.

Ifølge forelegget jobbet 31-åringen som knuseverksoperatør ved sorterings/knuseverket på stedet da ulykken skjedde. Av ukjent grunn kom han i kontakt med et usikret transportbånd på sorteringsverket, og ble som følge av dette dratt inn i maskinen og døde. Det var NRK som omtalte forelegget først.

Førstestatsadvokaten mener at virksomheten og den nevnte lederen ikke hadde sørget for at sorterings/knuseverket var «utstyrt med nødvendig verneinnretning mot bevegelige deler», heter det i forelegget.

Kartlegging og risikovurdering

I tillegg mener påtalemyndigheten at bedriften og lederen ikke hadde sørget for tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering av sorteringsverket. Dermed ble ikke risikoforholdene ved den mangelfulle sikringen fanget opp, ifølge forelegget.

I den tredje posten i forelegget skriver Soknes at bedriften og lederen ikke hadde sørget for at det forelå skriftlig dokumentasjon på opplæringen som 31-åringen hadde fått i forbindelse med at han skulle betjene maskinen. Ifølge arbeidsmiljøloven skal det utstedes slik dokumentasjon når praktisk og teoretisk opplæring er gitt.

Daglig leder Lisbet Øyås ved Winsnes maskin & transport opplyser at verken bedriften eller den ansatte lederen har tatt stilling til om forelegget skal vedtas eller ikke.

- Vi fikk forelegget på fredag, sier hun.

Om forelegget ikke vedtas, sendes dokumentet til tingretten. I en eventuell rettssak vil påtalemyndigheten legge ned påstand om et høyere forelegg for firmaet - 800 000 kroner.