- Vi har samme problemstilling som kyststrøkene i nordfylket akkurat nå. Naturen er ekstrem, det er tørt og sterk vind. Dersom en gnist antenner lyng eller skog, kan det få katastrofale følger.

Pipebrann i dag tidlig

I dag tidlig blåste det 25 meter i sekundet, altså storm her. Det har løyet litt nå, men vi hadde en pipebrann i morges i et boligområde på Brekstad. Det sier seg selv at en gnist fra pipa er nok til å antenne andre boliger i området under de forholdene vi har nå, sier lensmannen.

Flere branner i det siste

Det er brannsjefen i Fosen brann- og redningstjeneste som har innført totalforbudet mot bruk av åpen ild.

- Forbudet er hjemlet i brannvernlovens §5 og §14, og selv om det er Sør-Trøndelag brann- og redningstjeneste som formelt sett har ilagt forbudet, så slutter vi oss til dette og regner med at brannsjefen i Sør-Trøndelag støtter dette, sier Halvorsen.

I forrige uke var det en stor skogbrann i Rissa, og gressbranner i Åfjord og i Bjugn. Flere andre områder i Trøndelag har også vært rammet av skogbrann siden nyttår.

- Det er all grunn til å ta situasjonen alvorlig. Jeg vil advare røykere i bil, som hiver sneipen ut av bilvinduene. Det kan være nok til å starte en brann som kan få katastrofale følger, sier lensmann Halvorsen.

Det er ikke lagt opp til ekstra beredskap for en eventuell brann, men ifølge Halvorsen er mann veldig bevisst på forholdene slik de er.