Adresseavisen har gjennomført et eksperiment med 9. trinn på Lade skole. Vi inviterte hele trinnet til å rapportere inn sin mobilbruk, og rundt halvparten av elevene deltok. Konklusjonen ble at hver elev i snitt brukte mobilen 232 minutter, nesten fire timer, hver dag.

Her kan du lese hvordan det gikk da seks av elevene prøvde seg en hel uke uten mobil.

Slik sjekker du

Slik kan du sjekke din egen mobilbruk, dersom du har Iphone. Oppskrift for deg som bruker en Android-telefon står lenger nede i saken.

  1. Gå inn på Innstillinger

  2. Velg Batteri

  3. Under batteribruk kan du velge hvilken periode som skal sjekkes. Alternativene avhenger av hvor lenge telefonen har vært slått på. Klikk på den lille klokka til høyre.

  4. Nå vil tid brukt på hver enkelt app stå under navnet på appen.

Hvor mye tid du har brukt totalt kommer ikke opp, da må du selv summere.

Android-telefoner

På Android-telefoner (som betyr telefoner fra blant annet Samsung, Sony, LG og Huawei) er det ikke fullt så enkelt, så vidt vi har klart å finne ut.

Til eksperimentet på Lade skole brukte elevene med Android-telefoner appen Simple App Usage Tracker.

Det fins en lang rekke apper som byr på tilsvarende funksjonalitet. Når du åpner appen kan du fra en meny øverst velge hvilken tidsperiode du ønsker å sjekke.

Den registrerer kun bruk fra etter den er installert, naturlig nok, så for å sjekke forbruket for en hel uke må du vente til du har hatt appen i over en uke.