Har satt lås på hjulene inntil sjåføren får overført penger