Det blir fire nye uker i varetekt for den terrorsiktede 33-åringen fra Verdal. Det besluttet Oslo tingrett onsdag.

Sliter psykisk

I kjennelsen fra retten står det at de har sett hen til siktedes forklaring om hans helsesituasjon.

- Siktede har i retten fortalt om helseproblemer og at han sliter psykisk. Det siktede forklarer bekreftes i en primærpsykiatrisk undersøkelse.

LES HER: Utvidet siktelse for IS-avhopper fra Verdal

Blant annet på grunn av 33-åringens psykiske helse blir han i løpet av fengslingsperioden flyttet til Trondheim fengsel.

- Retten antar at det vil bedre siktedes helsesituasjon, og at han da også vil få nærmere kontakt med familien, står det.

Psykiatrisk undersøkelse

I tidligere kjennelser er det kommet merknader om at fremdrift i etterforskningen har gått sakte.

PST har blant annet ønsket innsyn i siktedes Facebook-kontoer, noe de må søke om tillatelse til i USA. Det har tatt tid å utarbeide en rettsanmodning dit.

Andre land som kan ha opplysninger om terrorsiktede trønderens aktivitet i Syria er Tyrkia og Latvia.

- PST opplyst at utkastet til rettsanmodningen til Tyrkia nå er sendt. Videre er det utarbeidet en primærpsykiatrisk undersøkelse av siktede. Det er også utarbeidet en rapport med gjennomgang av siktedes chat på Facebook med et vitne, står det i kjennelsen.

Videre står det at retten er enig med forsvarer i at det er lite konkrete, reelle etterforskningskritt som er gjort siden forrige fengslingsmøte. Retten er bekymret for sakens fremdrift.

- Retten forutsetter at det ved neste fengslingsmøte redegjøres nærmere for hvilke konkrete etterforskingsskritt PST har gjennomført i perioden, og hva man har planer om å gjennomføre videre. Under disse forutsetningene anses fortsatt varetektsfengsling likevel som rimelig, heter det.

Rettsak til høsten

Selv om det gis tillatelse til varetektsfengsling i fire nye uker, tar påtalemyndigheten sikte på å holde siktede fengslet frem til rettsaken, som vil kunne avholdes i løpet av høsten 2017.

Det var i slutten av august i fjor at IS-avhopperen fra Verdal ble pågrepet og terrorsiktet av PST. Han har siden da sittet varetektsfengslet.

Trønderen ble utlevert til norske tjenestemenn fra PST i Tyrkia. De ledsaget ham til Norge, hvor han ble pågrepet og siktet ved ankomst Gardemoen. Før det hadde han sittet fengslet i Tyrkia en periode, etter at han ble anholdt på den tyrkiske grensa da han rømte fra Syria og Den islamske stat (IS).

- Retten mener det ikke fremkommet noen opplysninger som svekker mistankegrunnlaget.

En videre fengsling forsvares med mistanken om at siktede kan stikke av.

Adresseavisen har tidligere skrevet at 33-åringen skal ha hatt planer om å dra til Malaysia.